CTIF Palokuntien työterveyshuolto - CTIF Fire Brigade Health Services


Komission tarkoituksena on tehdä CTIF:lle suosituksia palomiesten kunnon ja terveyden edistämiseksi. Komission puheenjohtaja on Jean-Yves BASSETTI (Ranska).

Suomi on yksi jäsenmaista. Suomen edustaja on Harri LINDHOLM (TTL).

Finland is one of the commission members. Finland's representative in commission is Mr. Harri LINDHOLM (The Finnish Institute of Occupational Health).

 

 

 

 

CTIF Rescue/Health Service

read more